Warenwetbesluiten Explosiefveilig materieel en Liften

29-03-2016

Eind februari 2016 zijn twee Warenwetbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Het betreft het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 (Stb.(2016)78) en het Warenwetbesluit liften 2016 (Stb.(2016)81), met daarin opgenomen de wijziging van het Warenwetbesluit machines. De besluiten treden op 20 april 2016 in werking.

Met deze besluiten wordt een belangrijke stap gezet in de overgang naar accreditatie als basis voor aanwijzing en aanmelding door het ministerie van SZW. Voor de richtlijnen Liften (2014/33) en Atex (2014/34) is accreditatie een voorwaarde geworden voor Europese aanmelding. Voor de werkvelden liften en machines (hijskranen en hijs & hef personenvervoer) in de gebruiksfase is nationale aanwijzing op basis van accreditatie nu mogelijk.

U kunt de warenwetbesluiten online raadplegen:

warenwetbesluit explosieveilig materieel

warenwetbesluit liften