Richtlijn voor schema's voor certificatie van personen

06-06-2016

De internationale organisatie voor normalisatie ISO heeft onlangs een richtlijn gepubliceerd voor het ontwikkelen van certificatieschema’s voor de certificatie van personen.

Dit document kan schemaontwikkelaars helpen bij het opzetten van schema’s die aan de eisen van ISO/IEC 17024 moeten voldoen. Het document is te downloaden van de ISO-website.

Hoewel de RvA het document niet bij de beoordeling van certificatie-instellingen of van schema’s zal gebruiken, adviseert de RvA de bij het ontwikkelen van schema’s betrokken partijen om kennis te nemen van dit document.