Publicatie van Specifiek Accreditatieprotocol C002 betreffende de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1

20-12-2016

Specifiek Accreditatieprotocol C002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

In vergelijking met versie 1 d.d. 1 juni 2006 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Gehele document:
    • update verwijzingen naar accreditatienorm (ISO/IEC 17021-1)
    • wijziging van Quality Manual in Management system manual
  • In par 1.1 Guidelines: Verwijdering van  itSMF 15/015: 2005
  • In par 1.1 Guidelines: toevoeging van ISO/IEC 20000-2 and ISO/IEC 20000-3
  • In par 1.2 Documents: Versie update ISO/IEC 20000-1 en toevoeging van IAF MD18
  • In par 4.2: toevoeging van expertisehouder

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C002.