Onaangekondigde bijwoningen van eindcontroles

05-09-2016

Op 1 september is de RvA gestart met een nieuwe vorm van beoordelen. Inspectie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor het uitvoeren van eindcontroles na asbestsaneringen krijgen vanaf nu te maken met onaangekondigde bijwoningen van eindcontroles.

Dit houdt in dat de RvA niet meer vooraf laat weten wat, wanneer en waar we zullen beoordelen, maar dat iedere eindcontrole die wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling, door de RvA kan worden geobserveerd zonder vooraankondiging.

Na een lange periode van voorbereiding waarin onder meer met Fenelab en met verschillende deskundigen op het gebied van eindcontroles volgens NEN 2990 overleg is gevoerd, is het nu zover dat de eerste onaangekondigde bijwoningen uitgevoerd gaan worden.  

De RvA heeft tot deze ingrijpende wijziging van de wijze van beoordelen besloten vanwege de signalen die de afgelopen jaren zijn ontvangen over het presteren van de geaccrediteerde inspectie-instellingen in deze sector en vanwege het grote maatschappelijke belang van betrouwbare eindcontroles. Onze reguliere wijze van beoordelen geeft niet altijd voldoende vertrouwen in de kwaliteit van deze eindcontroles.

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van de nieuwe vorm van beoordelen is dat RvA geïnformeerd is over de eindcontrole inspecties die door de geaccrediteerde instellingen zijn gepland. De instellingen zijn daarom vanaf 1 september 2016 verplicht ons continu te informeren over de inspecties die ze uitvoeren. Op basis van deze informatie selecteert de RvA de inspecties die geobserveerd zullen worden.

Uiteraard kan de vraag worden gesteld of de RvA hiermee niet op de stoel van de toezichthouders gaat zitten. Met name de Inspectie SZW en de Regionale Uitvoeringsdiensten houden toezicht op asbestsaneringen, inclusief de eindcontrole. In de visie van de RvA nemen wij niet het werk over van deze toezichthouders. Accreditatie en overheidstoezicht zijn afzonderlijke verantwoordelijkheden. Maar het publieke toezicht kan wel rekening houden met resultaten van de private controlesystemen zoals de geaccrediteerde eindcontroles. Een goed systeem van accreditatie dat ervoor zorgt dat alleen competente en betrouwbare partijen eindcontroles uitvoeren, kan door de overheid gebruikt worden zich vooral te richten op de situaties waar het vertrouwen in conformiteit met eisen er niet is. Slimmer en effectiever toezicht kan daarvan het gevolg zijn. De effectiviteit van het systeem van zelfregulering van de keten van asbestinventarisatie tot en met de eindcontrole, zal moeten blijken uit het overheidstoezicht.

De RvA geeft zichzelf en de sector twee jaar de tijd om door middel van deze onaangekondigde bijwoningen het vertrouwen in de kwaliteit van eindcontroles weer op een acceptabel niveau te krijgen. Blijkt na deze periode dat het vertrouwen niet is verbeterd, dan zal de RvA andere opties moeten overwegen die het vertrouwen in accreditatie waarborgen.