Nieuwe versie toelichtend document T002 betreffende microbiologische verrrichtingen

09-02-2016

Dit  toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot beoordeling van microbiologische verrichtingen.

Ten opzichte van versie 2, d.d. 1 juli 2010, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • verwijzing voor water naar de norm voor meetonzekerheid ISO 29201 (§ 3 en 9);
  • meenemen matrixeffect bij kwalitatieve positieve controle (§ 4.1);
  • aanpassing van literatuur (§ 9);
  • aanpassingen bijlage A (matrix, aantoonbaarheidsgrens en reproduceerbaarheid).

Klik hier voor de laatste versie van T002.