Nieuwe versie toelichtend document over ISO/IEC17025:2005

31-03-2016

In toelichtend document T015 geeft de RvA een toelichting op de norm ISO/IEC 17025:2005.

Ten opzichte van versie 3 van 30 april 2015 is de volgende wijziging doorgevoerd:

  •  de toelichting op normelement 5.2, Personeel, is herzien.

Klik hier voor de laatste versie van T015.