Nieuwe versie toelichtend document over interlaboratoriumvergelijkingen

31-03-2016

Toelichtend document T030 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot interlaboratoriumvergelijkingen.

Ten opzichte van versie 3 van 7 mei 2014 van dit document is een verbeterde toelichting gegeven op de interpretatie van PT-resultaten.

Klik hier voor de laatste versie van T030.