Nieuwe versie toelichtend document over accreditatie van monsterneming

12-08-2016

Het toelichtend document betreffende de accreditatie van monsterneming (RvA-T021) is gewijzigd.

Er is een toelichting opgenomen betreffende de rapportage door een monsternemende instelling die ook de bijbehorende geaccrediteerde analyseresultaten kan rapporteren. Zie situatie 8 en 10 in hoofdstuk 3.

Klik hier voor toelichtend document T021.