Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor Inspectie van bodembeschermende voorzieningen

31-08-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I003 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van bodembeschermende voorzieningen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 29 augustus 2016.

Ten opzicht van versie 3 d.d. 31-07-2014 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • In 1.2 is een verwijzing naar RvA-T018 ingevoegd;

  • in 3.1 is de documententabel verwijderd:

  • in hoofdstuk 5 is de verwijzing naar de website van Bodem+ geactualiseerd. 

Klik hier voor de laatste versie van SAP-I003.