Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol L000 (Accreditatie van Testing, Algemeen)

25-02-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Testing. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 17 februari 2016.

In vergelijking met versie 2, d.d. 15 augustus 2014, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • lay-out gewijzigd;
  • actualisering van de richtlijnen: ILAC G9 is vervangen door ISO Guide 33;
  • RvA-Tk2.8 en RvA-T033 zijn verwijderd;
  • actualisering van de te verstrekken documenten in 3.1: tabel verwijderd.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L000.