Nieuwe accreditaties september 2016

03-10-2016

In september 2016 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Certium B.V., Zwolle

C623

Electrotechnici
Stichting Meander Medisch Centrum Laboratoriumcentrum, afd. Klinische Chemie en afd. Trombosedienst M040*

Trombo-embolische ziekte, klinische chemie en hematologie

Stichting Izore (Centrum Infectieziekten Friesland) M192*

Medische microbiologie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Pathologie en Medische Biologie M257*

Klinische pathologie