Nieuwe accreditaties november 2016

28-11-2016

In november 2016 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Westland Independent Laboratories B.V.

L619

Anorganische en microbiologische verrichtingen
European Police Office EUROPOL, European Cyber Crime Centre Europol, Forensic Laboratory I316

Bankbiljetten

Best Vision Inspecties B.V. I317

Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

VCMIA I320

Eindcontrole na verwijdering van asbesthoudende materialen

Diagnostiek Brabant L617 Monsterneming humane gezondheid
Insula Certificatie C627 Na-isolatie werkzaamheden
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep, Laboratorium voor Klinisch Chemie, Hematologie en Immunologie M021 Klinische chemie en hematologie, medische immunologie, klinische farmacie
Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina, Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium M054 Klinische farmacie, biometrie, klinische chemie en hematologie
Academisch Medisch Centrum Laboratorium Speciële Hematologie M201 Hematologie