Nieuwe accreditaties juli 2016

22-07-2016

In juli 2016 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Stichting Sint Fransiscus Vlietland Groep, Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

M046*

Klinische chemie en hematologie
Radboudumc Afdeling Pathologie M242*

Klinische pathologie

Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Afdeling Medische Microbiologie M249*

medische microbiologie, legionella onderzoek en semenanalyse

Stichting Nijmeegs Interconfessioneel ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Klinische Pathologie M259*

Klinische pathologie

Radboudumc Laboratorium Apotheek M300* Therapeutic drug monitoring, toxicologie