Nieuwe accreditaties december 2016

27-12-2016

In december 2016 hebben twaalf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Nederlands Certificatie Kantoor B.V.

C626

Bodemsanering
Bureau Scheepvaart Certificering B.V. I323

Binnenschepen

Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV Management K166

Airborn particle counters, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, drukverschil

RCI Analytical Services c.v. L611

Lood en zink

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst

M020

Klinische chemie en hematologie, trombo-embolische ziekte, medische microbiologie, klinische farmacie
Stichting IJsselland Ziekenhuis Algemeen Klinisch Laboratorium M052 Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, klinische farmacie
Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Laboratorium M089 Medische microbiologie
Stichting Amphia Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie Locatie Molengracht M115 Medische microbiologie
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis Laboratorium voor Pathologie M119 Klinische pathologie
Stichting VUmc Afdeling Pathologie M120 Klinische pathologie, medische immunologie
Stichting Sint Antonius Ziekenhuis Laboratorium voor Pathologie M165 Klinische pathologie
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium M203 Klinische chemie en hematologie, intra uteriene inseminatie (IUI)