Nieuw toelichtend document over het beoordelen van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen

09-08-2016

Document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

De algemene eisen die aan Nobo’s worden gesteld zijn opgenomen in de
desbetreffende Richtlijn of Verordening. In een deel van de richtlijnen zijn
deze eisen in lijn gebracht met besluit (EC)768/2008, wat inhoudt dat in de
richtlijnen de eisen uit (EC)768/2008 zijn opgenomen; we noemen dit de
NLF-richtlijnen. Voor andere richtlijnen is dit echter (nog) niet het geval en
zijn de teksten in de richtlijn of verordening afwijkend van de teksten in de
NLF-richtlijnen voor wat betreft de eisen voor de Nobo’s.
In dit toelichtend document wordt daarom onderscheid gemaakt tussen
de NLF-richtlijnen en de overige richtlijnen.

Opgemerkt dient te worden dat onderhavige toelichting handelt over de
algemene eisen die aan Nobo’s worden gesteld. Hieronder worden niet
verstaan de specifieke eisen die aan de activiteiten van de Nobo’s in de
richtlijnen onder de hoofdstukken Conformiteitsbeoordeling
(zoals de beschrijving van de modules) worden gesteld.

Dit betreft de eerste versie van dit toelichtend document.

Klik hier voor toelichtend document T043.