Informatie uitwisseling Inspectie SZW en RvA

28-10-2016

In juni 2013 hebben de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie afgesproken elkaar te informeren als bij de beoordeling van of het toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen (Cki’s) situaties worden aangetroffen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden voor werknemers of andere betrokkenen, of als er aanwijzingen zijn van fraude, intimidatie of omkoping. Deze afspraken zijn vastgelegd in een informatie protocol.

In de afgelopen maanden zijn de afspraken tussen beide partijen waar nodig herzien of aangescherpt. De herziene afspraken zijn vastgelegd in een nieuw protocol dat in september 2016 is ondertekend.

Klik hier voor het vernieuwde informatieprotocol.