IAF MLA jaarverslag 2015

27-07-2016

Het International Accreditation Forum IAF, de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties, heeft zijn MLA jaarverslag 2015 gepubliceerd.

De IAF organiseert Peer Evaluaties bij alle accreditatie-instanties die de IAF MLA-overeenkomst (Multi Lateral Agreement) hebben ondertekend. Op die manier wordt de kwaliteit van de accreditatie-instanties gecontroleerd en kunnen geaccrediteerden en consumenten er zeker van zijn dat accreditaties in andere landen volgens dezelfde standaard worden uitgevoerd als de accreditaties in eigen land.

In het IAF MLA jaarverslag wordt uitleg gegeven over de MLA en de Peer Evaluaties, worden de MLA-ondertekenaars benoemd en wordt ingegaan op alle ontwikkelingen in 2015.

Via deze link opent u het volledige (engelstalige) verslag.