Evaluatie van de RvA als ZBO

18-08-2016

Minister Kamp: de RvA geeft op doeltreffende en doelmatige wijze invulling aan zijn taak als nationale accreditatie-instantie van Nederland.

De RvA is de nationale accreditatie instantie van Nederland. Sinds 1 januari 2010 is het bestuur van de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen als zelfstandig bestuursorgaan.

Conform artikel 39 van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen moet de RvA elke vijf jaar geëvalueerd worden op doelmatigheid en doeltreffendheid. Voor de periode van 2010 t/m 2015 is de RvA, in opdracht van het Ministerie van EZ, geëvalueerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Kwink.

De algemene conclusie uit deze evaluatie is dat de RvA op doeltreffende en doelmatige wijze invulling geeft aan zijn taak. Met deze conclusie heeft Minister Kamp het rapport op 12 augustus jl. naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

De aanbevelingen uit het rapport zijn door de RvA meegenomen in de strategische keuzes voor de komende jaren.

Het eindrapport naar aanleiding van de evaluatie en de aanbiedingsbrief van minister Kamp kunt u downloaden via deze link.