Controle op keurmerken

15-01-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs een rapport uitgebracht over het toenemende aantal beeldmerken en de onduidelijkheid rond de waarde en betrouwbaarheid van deze beeldmerken.

Consumenten gaan er volgens het rapport vanuit dat beeldmerken door onafhankelijke instanties worden afgegeven en gecontroleerd, en dus betrouwbaar zijn. Bij sommige beeldmerken wordt die onafhankelijkheid geborgd doordat de instantie die het beeldmerk afgeeft daarvoor geaccrediteerd is door de RvA. Maar dat is lang niet altijd het geval. De ACM pleit voor een generiek referentiekader voor het oprichten en beheren van beeldmerken, opgesteld door marktpartijen en branche organisaties.

Lees hier het volledige rapport van ACM.