Conferentie Wereld Accreditatie Dag

10-06-2016

Conferentie Wereld Accreditatie Dag

Op 9 juni (Wereld Accreditatiedag) organiseerde de RvA een succesvolle conferentie vanuit zijn adviespanel belanghebbenden. Thema van de conferentie was Accreditation: A global tool to support Public Policy, ofwel accreditatie ter ondersteuning van overheidsbeleid en -toezicht.

De conferentie werd goed bezocht door vertegenwoordigers van de belanghebbenden van de RvA en, gezien het thema, met name door belanghebbenden vanuit publieke beleidsmakers en toezichthouders.

De conferentie werd ingeleid door dagvoorzitter Ed Nijpels (voorzitter van de Raad van Toezicht van de RvA), Philip Eijlander (voorzitter van het adviespanel) en Petra de Groene (ministerie van Economische Zaken). In een drietal subessies werd het thema verder uitgelicht door diverse sprekers vanuit de aandachtsgebieden Veiligheid & Milieu, Kwaliteit van Zorg en Voedselveiligheid.

Meer informatie en het programma van de conferentie zijn terug te vinden op de conferentie website. De presentaties van de sprekers zijn als pdf te downloaden via de sprekerspagina.