Concept toelichtend document over schema beoordelingen

08-07-2016

Het toelichtend document RvA-T033 (beoordeling en evaluatie van schema's voor conformiteitsbeoordeling) wordt aangepast. Een concept voor de nieuwe versie is opgesteld en verstuurd aan de schemabeheerders, de brancheverenigingen NVCi en Fenelab, en een aantal ministeries.

Betrokken partijen kunnen op het document reageren tot uiterlijk 31 augustus 2016.

Voor meer informatie of een exemplaar van het conceptdocument kunt u een mail sturen naar de afdeling strategie & ontwikkeling van de RvA.