Benoeming Raad van Toezicht RvA

22-03-2016

Per 14 maart 2016 is mevrouw dr. ir. I. Mastenbroek benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Zij vult de vacature in die is ontstaan na het aftreden van mevrouw dr. S.A. Hertzberger, die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

Mevrouw Mastenbroek heeft brede bestuurlijke ervaring en is vanuit diverse functies goed bekend met het werkveld van accreditatie en certificatie. Zij is sinds 2013 directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, heeft ruime werkervaring en specifieke expertise op het gebied van voeding en landbouw en vervult verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies in uiteenlopende organisaties (bedrijfsleven, stichtingen).

Voor meer informatie over de raad van toezicht en de overige leden van de raad verwijzen wij u graag naar de pagina toezicht en advies op deze website.