Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol I004 (Inspectie van binnenvaartschepen)

09-02-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I004 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van binnenvaartschepen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 8 februari 2016.

In vergelijking met versie 2, d.d. 7 juli 2011, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • 1.1: wijziging naar versie 2012 van de ISO/IEC 17020-norm;
  • 1.1: wijziging IAF/ILAC-A4 naar ILAC-P15;
  • 3.1: tekst voor aan te leveren documenten gewijzigd;
  • 4.3: toelichting onder punt 2 is vervallen omdat de 2012-versie van de ISO/IEC 17020-norm geen eisen meer stelt aan een onafhankelijke controle van de boekhouding;
  • 4.3: toelichting onder punt 2 (was punt 3 in vorige versie) ingekort;
  • 4.3: tekst bij punt 3 (was punt 4 in vorige versie) over ontvankelijkheidsverklaring vervangen door tekst over tijdelijke accreditatie met beperkende voorwaarden;
  • 4.4 en 4.5: wijziging Inspectie V&W in ILT.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-I004.