Nieuwe accreditaties januari 2016

29-01-2016

In januari 2016 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Naam organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Laboratorium Klinisch Chemie en Hematologie M028 Klinische chemie, hematologie, klinische embryologie
Ziekenhuis Rivierenland, Laboratorium voor Medische Diagnostiek M104 Klinische chemie, hematologie, IUI, medische microbiologie, trombosediensten
Stichting Trombosedienst ’s-Hertogenbosch M129

Trombosediensten

Stichting Gelre Ziekenhuizen Medische Microbiologie en Infectiepreventie M234 Medische microbiologie
Stichting Meander Medisch Centrum, Afdeling ziekenhuisapotheek M255 Ziekenhuisfarmacie