Nieuws

Nieuws uit 2016

Vacature procesmanager accreditaties

27-12-2016

De RvA zoekt op korte termijn een procesmanager accreditaties voor een klantenpakket dat voornamelijk uit certificatie- en inspectie-instellingen bestaat.

Lees verder

Nieuwe accreditaties december 2016

27-12-2016

In december 2016 hebben twaalf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol R000 betreffende de Accreditatie van Organisatoren van Ringonderzoeken (algemeen)

20-12-2016

Specifiek Accreditatieprotocol R000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van organisatoren van ringonderzoeken. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Publicatie van Specifiek Accreditatieprotocol C002 betreffende de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1

20-12-2016

Specifiek Accreditatieprotocol C002 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van IT Service management systemen gebaseerd op ISO/IEC 20000-1. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Freelance vakdeskundigen medische microbiologie

17-12-2016

De RvA is doorlopend op zoek naar externe specialisten: vakdeskundigen die we op freelance basis kunnen inzetten bij de beoordeling van conformiteitverklarende organisaties. Op dit moment zoeken wij onder meer vakdeskundigen op het gebied van medische microbiologie.

Lees verder

Europol geaccrediteerd voor forensisch onderzoek

17-12-2016

Voor het eerst is een forensische activiteit geaccrediteerd tegen de norm ISO/IEC 17020. Het forensisch laboratorium van Europol is sinds 24 november 2016 geaccrediteerd voor forensisch onderzoek op bankbiljetten.

Lees verder

Wijziging van RvA-beleidsregel BR003

14-12-2016

De RvA heeft onlangs beleidsregel BR003 gewijzigd. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

Lees verder

Publicatie specifiek accreditatieprotocol C000 betreffende de Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1).

05-12-2016

Specifiek Accreditatieprotocol C000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van certificatie van managementsystemen op basis van ISO/IEC 17021-1.
Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA.

Lees verder

Resultaten algemene vergaderingen IAF en ILAC

04-12-2016

De wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hebben in november hun jaarlijkse algemene vergadering gehouden in New Delhi.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA

04-12-2016

Op 23 en 24 november 2016 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Boras, Zweden.

Lees verder

Freelance vakdeskundigen pyrotechniek, TEMPEST en klinische chemie pre-analyse

04-12-2016

De RvA is doorlopend op zoek naar externe specialisten: vakdeskundigen die we op freelance basis kunnen inzetten bij de beoordeling van conformiteitverklarende organisaties. Op dit moment zoeken wij onder meer vakdeskundigen op het gebied van pyrotechniek, TEMPEST en klinische chemie pre-analyse.

Lees verder

Nieuwe accreditaties november 2016

28-11-2016

In november 2016 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vacature bestuurssecretaris

18-11-2016

De RvA zoekt per direct een fulltime bestuursecretaris.

Lees verder

Vacature senior recruiter

18-11-2016

De RvA is op korte termijn op zoek naar een senior recruiter.

Lees verder

Vacature projectassistent

08-11-2016

De RvA is per direct op zoek naar een doortastende projectassistent voor minimaal 32 uur per week.

Lees verder

RvA ondertekent IAF MRA voor persoonscertificatie

07-11-2016

Sinds 20 oktober 2016 is de RvA mede ondertekenaar van de IAF MRA (Multilateral Recognition Arrangement) voor persoonscertificatie (ISO/IEC 17024).

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2016

28-10-2016

In oktober 2016 hebben elf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Informatie uitwisseling Inspectie SZW en RvA

28-10-2016

In juni 2013 hebben de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie afgesproken elkaar te informeren als bij de beoordeling van of het toezicht op certificatie- en keuringsinstellingen (Cki’s) situaties worden aangetroffen die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden voor werknemers of andere betrokkenen, of als er aanwijzingen zijn van fraude, intimidatie of omkoping. Deze afspraken zijn vastgelegd in een informatie protocol.

Lees verder

Studie bezoek accreditatie instelling Montenegro

18-10-2016

In de week van 10 oktober hebben medewerkers van de accreditatie-instelling ATCG uit Montenegro een studie bezoek gebracht aan de RvA.

Lees verder

Publicatie toelichtend document T045 betreffende de invoering van ISO/IEC 27006:2015.

13-10-2016

Toelichtend document RvA-T045 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordelingen tegen ISO/IEC 27006:2015, het nemen van besluiten voor accreditatie tegen deze nieuwe norm en het vervangen van de accreditatieverklaringen en scopes van accreditatie.

Lees verder

Vacature procesmanager accreditaties

06-10-2016

De RvA zoekt op korte termijn een enthousiaste procesmanager accreditaties voor 32 uur per week.

Lees verder

Kabinetsstandpunt over accreditatie en conformiteitsbeoordeling

03-10-2016

Het kabinet heeft een nieuw standpunt geformuleerd ten aanzien van accreditatie en conformiteitsbeoordeling. 

Lees verder

Nieuwe accreditaties september 2016

03-10-2016

In september 2016 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Interview Jan Tempelman over risico’s bij asbestverwijdering

15-09-2016

Fenelab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen, heeft een interview gepubliceerd met asbest deskundige Jan Tempelman, getiteld "Realisme bij asbestverwijdering, maar schat risico's goed in" .

Lees verder

EA op Twitter

06-09-2016

De European co-operation for Accreditation (EA) is nu ook te volgen op Twitter.

Lees verder

Onaangekondigde bijwoningen van eindcontroles

05-09-2016

Op 1 september is de RvA gestart met een nieuwe vorm van beoordelen. Inspectie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor het uitvoeren van eindcontroles na asbestsaneringen krijgen vanaf nu te maken met onaangekondigde bijwoningen van eindcontroles.

Lees verder

Nieuw specifiek acreditatieprotocol voor medische laboratoria (algemeen)

31-08-2016

Een nieuw Specifiek Accreditatieprotocol voor medische laboratoria is gepubliceerd.

Lees verder

Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor inspectie (algemeen)

31-08-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I000 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 28 augustus 2016.

Lees verder

Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor Inspectie van bodembeschermende voorzieningen

31-08-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I003 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van bodembeschermende voorzieningen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 29 augustus 2016.

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2016

31-08-2016

In augustus 2016 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Evaluatie van de RvA als ZBO

18-08-2016

Minister Kamp: de RvA geeft op doeltreffende en doelmatige wijze invulling aan zijn taak als nationale accreditatie-instantie van Nederland.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document over accreditatie van monsterneming

12-08-2016

Het toelichtend document betreffende de accreditatie van monsterneming (RvA-T021) is gewijzigd.

Lees verder

Vacature applicatiebeheerder

09-08-2016

De RvA zoekt op korte termijn een veelzijdige en ervaren applicatiebeheerder voor minimaal 32 uur per week.

Lees verder

Nieuw toelichtend document over het beoordelen van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen

09-08-2016

Document T043 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de beoordeling van aangemelde instanties op basis van Europese Richtlijnen/Verordeningen.

Lees verder

Nieuwsbrief IAF

02-08-2016

De halfjaarlijkse nieuwsbrief van IAF (International Accreditation Forum) is online beschikbaar.

Lees verder

IAF MLA jaarverslag 2015

27-07-2016

Het International Accreditation Forum IAF, de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties, heeft zijn MLA jaarverslag 2015 gepubliceerd.

Lees verder

Nieuw toelichtend document betreffende NEN-EN-ISO 15189-scopes voor medische laboratoria

25-07-2016

Dit  toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de NEN-EN-ISO 15189-scopes voor medische laboratoria.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2016

22-07-2016

In juli 2016 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Concept toelichtend document over schema beoordelingen

08-07-2016

Het toelichtend document RvA-T033 (beoordeling en evaluatie van schema's voor conformiteitsbeoordeling) wordt aangepast. Een concept voor de nieuwe versie is opgesteld en verstuurd aan de schemabeheerders, de brancheverenigingen NVCi en Fenelab, en een aantal ministeries.

Lees verder

Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR006 en BR010

04-07-2016

De RvA heeft onlangs twee beleidsregels gewijzigd, te weten BR006 en BR010. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juni 2016

01-07-2016

In juni 2016 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

EA MLA jaarverslag 2015

28-06-2016

De European co-operation for Accreditation (EA) heeft haar MLA jaarverslag over 2015 gepubliceerd.

Lees verder

Conferentie Wereld Accreditatie Dag

10-06-2016

Op 9 juni (Wereld Accreditatiedag) organiseerde de RvA een succesvolle conferentie vanuit zijn adviespanel belanghebbenden. Thema van de conferentie was Accreditation: A global tool to support Public Policy, ofwel accreditatie ter ondersteuning van overheidsbeleid en -toezicht.

Lees verder

ILAC MRA jaarverslag 2015

07-06-2016

De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties voor laboratoria en inspectie, heeft haar MRA jaarverslag 2015 gepubliceerd.

Lees verder

Besluiten Algemene Vergadering EA

06-06-2016

Op 25 en 26 mei 2016 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Londen.

Lees verder

Richtlijn voor schema's voor certificatie van personen

06-06-2016

De internationale organisatie voor normalisatie ISO heeft onlangs een richtlijn gepubliceerd voor het ontwikkelen van certificatieschema’s voor de certificatie van personen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2016

29-05-2016

In mei 2016 hebben vier organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Wereld Accreditatiedag 2016

24-05-2016

9 juni is Wereld Accreditatie Dag, met dit jaar als hoofdthema "Accreditation: A global tool to support Public Policy", ofwel accreditatie ter ondersteuning van overheidsbeleid en -toezicht.

Lees verder

Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor kalibratie (algemeen)

23-05-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-K000 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Kalibratie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 12 mei 2016.

Lees verder

Vacature projectassistent (tijdelijk)

21-05-2016

Voor tijdelijke vervanging tijdens zwangerschapsverlof is de RvA op zoek naar een doortastende en enthousiaste projectassistent (van 1 juli 2016 tot uiterlijk 31 december 2016).

Lees verder

EA brochure Accreditatie en Overheidsbeleid

19-05-2016

De European Cooperation for Accreditation (EA) heeft een brochure over accreditatie uitgebracht specifiek voor overheden en beleidsmakers.

Lees verder

Wijziging voorschrift voor het gebruik van accreditatiemerken (VR003)

18-05-2016

De RvA heeft het voorschrift voor het gebruik van accreditatiemerken (RvA-VR003) gewijzigd.

Lees verder

Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002, BR003 en BR005

10-05-2016

De RvA heeft onlangs drie beleidsregels gewijzigd, te weten BR002, BR003 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties april 2016

29-04-2016

In april 2016 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Publieksverslag RvA 2015

28-04-2016

Het publieksverslag van de RvA over 2015 is gepubliceerd op onze website in een doorbladerbare pdf.

Lees verder

RvA digitaliseert correspondentie

19-04-2016

Vanaf 20 april 2016 zal het grootste deel van de brieven vanuit het operationele proces van de RvA worden gedigitaliseerd. Dit betekent dat de brieven voortaan digitaal worden aangemaakt en per mail worden verzonden. Omdat de brieven niet meer worden geprint, worden ze ook niet meer ondertekend.

Lees verder

Internationale vergaderingen bij RvA

19-04-2016

De afgelopen week (13 – 15 april) was de RvA gastheer voor de vergadering van de EA- Certificatiecommissie werkgroep Milieu en voor de FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies, vergelijkbaar met de EA, maar dan uitsluitend voor de EMAS-Verordening).

Lees verder

RvA feliciteert NEN met 100-jarig bestaan

15-04-2016

In 2016 bestaat NEN 100 jaar. Een prachtige mijlpaal die extra bekroond werd met het het predikaat Koninklijk, dat NEN in ontvangst mocht nemen tijdens het jubileumfeest. De RvA feliciteert NEN van harte met het jubileum en met dit eervolle predikaat.

Lees verder

RvA door EA geëvalueerd voor EN-ISO 17043

13-04-2016

In de week van 4 april heeft een team van de European cooperation for Accreditation (EA) bij de RvA een beoordeling (peer evaluatie) uitgevoerd met als onderwerp EN-ISO 17043 (de norm voor de organisatoren van ringonderzoeken).

Lees verder

Lead assessor RvA krijgt oorkonde van NEN

06-04-2016

Dr. Peter van de Leemput, lead assessor van de RvA, ontving op dinsdag 29 maart  een bijzondere oorkonde van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) voor de toewijding en bekwaamheid waarmee hij vele jaren aan normalisatie activiteiten heeft deelgenomen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2016

05-04-2016

In maart 2016 hebben zes organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document over interlaboratoriumvergelijkingen

31-03-2016

Toelichtend document T030 beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot interlaboratoriumvergelijkingen.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document over ISO/IEC17025:2005

31-03-2016

In toelichtend document T015 geeft de RvA een toelichting op de norm ISO/IEC 17025:2005.

Lees verder

Warenwetbesluiten Explosiefveilig materieel en Liften

29-03-2016

Eind februari 2016 zijn twee Warenwetbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. Het betreft het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016 (Stb.(2016)78) en het Warenwetbesluit liften 2016 (Stb.(2016)81), met daarin opgenomen de wijziging van het Warenwetbesluit machines. De besluiten treden op 20 april 2016 in werking.

Lees verder

Benoeming Raad van Toezicht RvA

22-03-2016

Per 14 maart 2016 is mevrouw dr. ir. I. Mastenbroek benoemd als lid van de raad van toezicht van de RvA. Zij vult de vacature in die is ontstaan na het aftreden van mevrouw dr. S.A. Hertzberger, die het maximale aantal termijnen als lid van de raad heeft ingevuld.

Lees verder

SBK schoont overzicht BRL's op

22-03-2016

Per 1 maart 2016 verwijdert de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) alle beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) die niet meer in het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen in de bouw vallen.

Lees verder

Vacature technical assessors ISO/IEC 17021-1

01-03-2016

Door de groeiende behoefte aan onafhankelijke toetsing en erkenning nemen de werkzaamheden van de RvA toe. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste en betrokken technical assessors kwaliteit, veiligheid en milieu.

Lees verder

RvA logo "on the move" in Utrecht

26-02-2016

Het logo en de merken van de RvA zijn een bekend verschijnsel op certificaten, websites en publicaties. Ze worden voornamelijk gezien en herkend door mensen die er zakelijk mee te maken hebben. Maar de RvA brengt het eigen logo nu ook in beweging in het straatbeeld van Utrecht.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2016

26-02-2016

In februari 2016 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vacature projectassistent

26-02-2016

De RvA is per direct op zoek naar een doortastende projectassistent voor minimaal 32 uur per week.

Lees verder

Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol L000 (Accreditatie van Testing, Algemeen)

25-02-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L000 bevat een korte beschrijving voor de accreditatie van Testing. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 17 februari 2016.

Lees verder

Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol I004 (Inspectie van binnenvaartschepen)

09-02-2016

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I004 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Inspectie van binnenvaartschepen". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 8 februari 2016.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document T002 betreffende microbiologische verrrichtingen

09-02-2016

Dit  toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot beoordeling van microbiologische verrichtingen.

Lees verder

Eerste zelfstandige trombosedienst met ISO 15189:2012

04-02-2016

De Trombosedienst Delft is de eerste zelfstandige trombosedienst in Nederland die de transitie van CCKL accreditatie naar RvA accreditatie op basis van de ISO 15189 met goed gevolg heeft doorlopen.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2016

29-01-2016

In januari 2016 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Wijziging accreditatie systeem Hongarije

25-01-2016

De Europese accreditatie koepel (EA) bericht over een wijziging in het Hongaarse accreditatie systeem die van belang kan zijn voor geaccrediteerden die zaken doen met in Hongarije gevestigde organisaties.

Lees verder

Nieuwsbrief IAF

18-01-2016

De tiende nieuwsbrief van IAF (International Accreditation Forum) is online beschikbaar.

Lees verder

Controle op keurmerken

15-01-2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs een rapport uitgebracht over het toenemende aantal beeldmerken en de onduidelijkheid rond de waarde en betrouwbaarheid van deze beeldmerken.

Lees verder

Tarieven 2016

11-01-2016

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 9 december 2015 de tarieven voor 2016 vastgesteld.

Lees verder

RvA promotes one-stop accreditation

07-01-2016

In 2013 RvA published its revised policy on Cross Frontier Accreditation (CFA).  As RvA still receives many applications for accreditation from Conformity Assessment Bodies from abroad, we would again like to draw your attention to the purpose of our CFA policy rules as described in document BR007, in order to prevent disappointment.

Lees verder

Nieuwe RvA teamleiders

05-01-2016

Per 1 januari 2016 verwelkomt de RvA twee nieuwe teamleiders voor de normen 17065 en 15189.

Lees verder