Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR004 en BR005

23-03-2015

De RvA heeft onlangs twee beleidsregels gewijzigd, BR004 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Beleidsregel BR004

Deze beleidsregel, waarin beschreven wordt hoe de RvA omgaat met afwijkingen die bij de RvA-beoordelingen worden geconstateerd, is aangepast naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen jaren met:

  • het gebruik van de verschillende categorieën afwijkingen

  • het uitvoeren van de vervolgbeoordelingen voor het verifiëren van de corrigerende maatregelen van de instellingen

De wijzingen in BR004 zijn vooral van belang voor de beoordelingsteams die de afwijkingen die bij onze beoordelingen worden geconstateerd moeten categoriseren en rapporteren en de vervolgbeoordelingen uitvoeren. Voor de geaccrediteerde organisaties geeft de nieuwe beleidsregel meer duidelijkheid over de analyse van oorzaak en omvang van afwijkingen en over de voorwaarden waaronder een afwijking kan worden gesloten. Ten aanzien van het proces voor de vervolgbeoordeling is duidelijker beschreven wat er gebeurt wanneer de afwijkingen na de vervolgbeoordeling niet direct kunnen worden gesloten.

Klik hier voor de laatste versie van de BR004

Beleidsregel BR005

Deze beleidsregel beschrijft de wijze waarop de RvA invulling geeft aan het accreditatietoezicht bij geaccrediteerde instellingen. De nieuwe beleidsregel biedt meer duidelijkheid over het beleid van de RvA ten aanzien van de omvang en de inhoud van controle- en herbeoordelingen.

In de nieuwe versie van BR005 is het begrip accreditatiecyclus geïntroduceerd en worden omvang en inhoud van de controlebeoordelingen en de herbeoordeling in een dergelijke cyclus in meer detail beschreven. Ook wordt meer concreet gemaakt onder welke voorwaarden de reguliere frequentie en inhoud van de controlebeoordelingen kunnen worden aangepast naar een meer intensief of een minder intensief beoordelingsprogramma. Een belangrijke toevoeging aan BR005 is de beschrijving van de documenten die de RvA nodig heeft voor de verschillende beoordelingen.

Klik hier voor de laatste versie van de BR005

Implementatie

Gezien de aard van de wijzigingen in de beide beleidsregels is een overgangstermijn voor implementatie niet nodig. De wijzigingen worden per direct geëffectueerd bij de beoordelingen die worden uitgevoerd na de formele publicatie van de gewijzigde beleidsregels.