Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002 en BR003

11-05-2015

Beleidsregel BR002 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot het accrediteren van instanties die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uitvoeren. Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA inzake het definiëren van scopes voor de verschillende soorten van accreditatie.

Beide beleidsregels zijn onlangs gereviseerd. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

BR002

  • In hoofdstuk 3 is Artikel 12 toegevoegd dat stelt dat de RvA geen accreditatie kan verlenen aan organisaties die een accreditatienorm gebruiken voor conformiteitsbeoordelingen.
  • Het voormalige artikel 15 over ontvankelijkheidsverklaringen is verwijderd en daarvoor in de plaats is Artikel 22 toegevoegd. In dit Artikel 22 wordt beschreven op welke wijze de RvA een accreditatie kan verlenen in het geval er nog geen bijwoning van activiteiten heeft kunnen plaatsvinden doordat de CBI eerst een aanwijzing van een overheid nodig heeft om actief te kunnen worden.
  • In Artikel 16 is als beoordelingsmethode het beoordelen op afstand toegevoegd.
  • In Artikel 16 is de termijn waarop documenten moeten worden toegestuurd aan de RvA gewijzigd van 15 naar 20 werkdagen.
  • In Artikel 48 is lid 1 uitgebreid ten aanzien van de vertrouwelijkheid.

Klik hier voor de laatste versie van de BR002.

BR003

Ten opzichte van versie 3 is Artikel 38 toegevoegd, waarin de mogelijkheid is aangegeven voor een tijdelijke accreditatie met beperkende voorwaarden als de instelling de activiteiten nog niet heeft kunnen uitvoeren.

Klik hier voor de laatste versie van de BR003.

Implementatie

Gezien de aard van de wijzigingen in de beide beleidsregels is een overgangstermijn voor implementatie niet nodig. De wijzigingen worden per direct geëffectueerd bij de beoordelingen die worden uitgevoerd na de formele publicatie van de gewijzigde beleidsregels.