Wereld Accreditatiedag 2015

13-05-2015

Wereld Accreditatiedag 2015

9 juni is Wereld Accreditatiedag. Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC en IAF op deze dag het initiatief voor een brede campagne, waarbij een specifiek aspect van accreditatie in de schijnwerpers staat. Dit jaar staat het onderwerp "Zorg en Welzijn" centraal.

In de zorgsector hebben kwaliteit en borging van kwaliteit de hoogste prioriteit. Het is dan ook niet vreemd dat accreditatie in deze sector een belangrijke rol speelt. In Nederland zijn veel medische laboratoria geaccrediteerd tegen de Nederlandse Praktijkrichtlijn. In de komende jaren gaan al deze laboratoria over naar de internationale norm ISO 15189, waarmee internationale harmonisatie wordt bevorderd. Maar ook geaccrediteerde certificatie van managementsystemen speelt in de zorgsector een belangrijke rol. Op de website publicsectorassurance.org zijn vele voorbeelden te vinden van hoe accreditatie kan bijdragen aan toezicht en kwaliteitsborging, ook in de zorgsector.

IAF en ILAC hebben een Engelstalige brochure uitgebracht over het belang van accreditatie in de zorgsector.

Op 9 juni 2015 organiseert de Nederlandse brancheorganisatie voor geaccrediteerde laboratoria, Fenelab, haar jaarlijkse laboratoriumdag, met als centraal onderwerp accreditatie.

Jan van der Poel, Algemeen Directeur van de Raad voor Accreditatie, zal tijdens deze bijeenkomst één van de sprekers zijn. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het programma en het persbericht over deze laboratoriumdag.