ISO 9001 en ISO 14001 gaan veranderen. Transitiebeleid RvA

01-05-2015

In september 2015 verwachten wij de publicatie van de nieuwe versies van ISO 9001 en ISO 14001. Op 27 april 2015 heeft de RvA heeft het transitiebeleid voor de twee normen vastgesteld.

Het transitiebeleid is vastgesteld op basis van de informatieve IAF documenten ID9 en ID10 en vastgelegd in toelichtend document RvA-T041 Implementation of ISO 9001:2015 and 14001:2015.

Kort samengevat kunnen certificatie-instellingen uit drie opties kiezen:

  • De beoordeling wordt verspreid over een aantal reguliere beoordelingen (geen extra kosten, reguliere accreditatie volgt na de laatste beoordeling)
  • Versnelde beoordeling door middel van een uitbreidingsonderzoek met bijwoning (extra kosten, kan sneller resulteren in reguliere accreditatie)
  • Versnelde beoordeling door middel van een uitbreidingsonderzoek met een bijwoning in het eerste jaar (extra kosten, kan sneller resulteren in reguliere accreditatie met aanvullende voorwaarden voor bijwoning).

Wij vragen de certificatie-instellingen om voor 15 mei 2015 aan de RvA door te geven welke optie wordt gekozen. In document RvA-T041 vindt u alle details over de opties en het onderzoek.

Hoewel onderzoek kan worden geïnitieerd tijdens de FDIS fase, zal accreditatie niet worden verleend vóór de publicatie van de nieuwe normen.