Overgangstermijn ISO 9001:2015

16-10-2015

De officiele publicatiedatum van de nieuwe ISO 9001:2015 norm is vastgesteld op 15 september 2015.

Dit betekent dat de overgangstermijn naar de nieuwe versie van de norm afloopt op 15 september 2018. De overgangstermijn van ISO 9001:2015 loopt daarmee gelijk met de overgangstermijn van ISO 14001:2015. IAF (International Accreditation Forum) en ISO (International Organization for Standardisation) hebben deze data vastgelegd in een gezamenlijk communique.