Nieuwe versie toelichtend document over normelementen uit ISO/IEC 17025:2005

11-05-2015

In toelichtend document T015 wordt uitleg gegeven over hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Deze norm is opgesteld voor alle test- en kalibratielaboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden. Daarnaast is een aantal normelementen toegelicht om de toepassing te harmoniseren.

In de nieuwe versie van het document (van 30 april 2015) zijn onder  meer de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • een verduidelijking met betrekking tot normelement 4.14.1;
  • een verduidelijking met betrekking tot normelement 5.2;
  • een toelichting met betrekking tot het gebruik van de normen uit de NEN 7777-serie;
  • het verwijderen van verwijzingen naar de ondertussen vervallen RvA-T031 en EA-2/10;
  • voorbeelden van scopeomschrijvingen zijn (bij normelement 5.7) verwijderd; er wordt nu verwezen naar RvA-T025;
  • de mogelijkheid om met betrekking tot normelement 5.10.2 d) te verwijzen naar een informatiegids of iets dergelijks is toegevoegd;
  • het doorvoeren van enkele taalkundige en verwijzingscorrecties.

Klik hier voor de laatste versie van T015.