Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor certificatie van personen

26-10-2015

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C014 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Accreditatie van persoonscertificatie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 26 oktober 2015.

Ten opzichte van versie2 d.d. 25-02-2014 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Secties 1.1 en 1.2: de verwijzingen met betrekking tot ISO/IEC 17024:2003 en de overgangsregeling zijn geschrapt,
  • Sectie 4.2: wijziging van de coördinator

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C014.