Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol L003 (Verordening bouwproducten (CPR) - Systeem 3)

28-12-2015

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L003 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Verordening bouwproducten (CPR) - Systeem 3)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 23 december 2015.

Ten opzichte van versie 1, d.d. 28 maart 2013, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • algemeen: de toepassing van artikel 46 van de CPR is verder uitgewerkt;
  • hoofdstuk 3 met betrekking tot de scope is nader uitgewerkt;
  • in 4.1 is de tabel met aan te leveren documenten vervangen door een verwijzing;
  • in 4.2 is de aanvullende systeembeoordeling toegevoegd met betrekking tot de CPR-artikelen 43, 45, 46, 52 en 53;
  • hoofdstuk 5 is aangepast (verwijdering guidance NB-CPD/AG/03?005r2 en EA 2/17) en toevoeging verwijzing naar relevante guidance-documenten;
  • in 6.2 is de RvA-coördinator aangepast;
  • toevoeging bijlage 2: Voorbeeldscope.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L003.