Nieuwe versie accreditatieprotocol voor voedselveiligheids-managementsystemen

01-05-2015

In het Specifieke Accreditatie Protocol voor de certificatie van voedselveiligheidsmanagementsystemen (SAP-C001) staat beschreven hoe de RvA omgaat met beoordelingen van voedselveiligheidsmanagementsystemen. Het protocol is aangepast per 24 april 2015.

Het protocol is van belang voor geaccrediteerde certificatie instellingen die diensten aanbieden op het gebied van voedselveiligheidsmanagementsystemen, en voor de gebruikers van die diensten, die in het protocol informatie kunnen terugvinden over de omvang en inhoud van het toezicht door de RvA.

Het protocol is aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de ISO/TS 22003:2013, publicatie van IAF documenten ID8 en MD-16 en wijzigingen in de beleidsregel BR005 van de RvA.

Het nieuwe systeem van scopeclassificatie in clusters is breder dan de eerder aangegeven categorieën. In principe zal de huidige scope van accreditatie (in categorieën) na de beoordeling omgezet worden naar de clusters en categorieën zoals aangegeven in Bijlage 3 van het nieuwe protocol. Als de certificatie instelling op dit moment niet alle categorieën van het betreffende cluster in haar scope heeft, zijn er twee opties:

  1. Werken in het hele (22003:2013) cluster. In dat geval zal de instelling een uitbreiding van de scope moeten aanvragen;

  2. Continuering van de activiteiten in de huidige categorieën onder het (nieuwe) cluster. In dat geval zal de scope zodanig omgezet worden dat de beperking wordt aangegeven in de categorieën waarvoor de instelling in dat cluster geaccrediteerd is.

Klik hier voor de laatste versie van de SAP-C001