Nieuwe versie accreditatieprotocol voor certificatie van arbo- en veiligheidsmanagementsystemen

12-05-2015

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C006 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied “Certificatie van Arbo- en Veiligheidsmanagementsystemen in overeenstemming met OHSAS 18001”. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 27 april 2015.

Ten opzichte van de vorige versie zijn de zijn de belangrijkste wijzigingen in het document:

  • gewijzigd format en verduidelijking van teksten;
  • verdere uitleg van toepassing van IAF-documenten;
  • aan te leveren documenten met betrekking tot bijwoningen;
  • verklaring over het informeren van SZW over instellingen die in Nederland onder
  • RvA-accreditatie werken.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C006.