Nieuwe versie accreditatieprotocol Verordening Bouwproducten (CPR)

12-05-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C019 bevat een korte beschrijving voor het accreditatiegebied Verordening Bouwproducten (CPR) - Systeem 2+. Het protocol is aangepast per 27 april 2015.

Ten opzichte van versie 1 zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • te verstrekken documenten in 4.1 aangepast aan annex 1 van RvA-BR005;
  • verwijzing naar document EA-2/17 verwijderd;
  • tekst over ontvankelijkheidsverklaringen verwijderd en vervangen door verwijzing naar accreditatie met beperkende voorwaarden conform Artikel 22 van RvA-BR002.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C019.