Nieuwe versie accreditatieprotocol Inspectie NEN4400

05-11-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I002 bevat een korte beschrijving voor het accreditatiegebied Inspectie o.b.v. NEN4400 volgens het SNA-handboek Normen.
Het accreditatieprotocol is aangepast per 5 november 2015.

Ten opzichte van de versie 4 van 11-09-2014 zijn de volgende significante wijzigingen doorgevoerd:
      -   In deze versie van het document is publicatie van de NEN 4400-2:2014 verwerkt;
      -   Uit 5.1 overgangsregeling is een deel verwijderd aangezien daarvoor de deadline
          is geweest.

Klik hier voor de laatste versie van SAP-I002.