Nieuwe versie accreditatieprotocol HKZ

14-07-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C009 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied HKZ-certificatie. Het protocol is aangepast per 14 juli 2015.

Ten opzichte van versie 1 zijn de volgende substantiële wijzigingen doorgevoerd;

  • Het specifiek accreditatie protocol is voorzien van een nieuwe lay-out,
  • Wijziging certificatie documenten (toevoeging NTA 8224:2013-12, addenda en NEN-EN 15224)
  • Scope van accreditatie
  • Aard en inhoud van de beoordelingen
  • Specifieke aandachtspunten voor de RvA beoordeling
  • Wijziging bijlage 1: scope clusters

Klik hier voor de laatste versie van SAP-C009.