Nieuwe versie accreditatieprotocol EMAS (Engelstalig)

15-09-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C013 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Verificatie en validatie in overeenstemming met EU-verordening (EC 1221/2009)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast per 15 september 2015.

In vergelijking met versie 3 d.d. 26-09-2014, is de volgende wijziging doorgevoerd:

pagina 4: Supervisie aangepast om meer flexibiliteit mogelijk te maken bij het reguliere toezicht en voor herhaald toezicht van buitenlandse verificateurs, waarbij in overeenstemming met de EMAS-vereisten wordt gebleven.

Klik hier voor de huidige versie van SAP-C013