Nieuwe versie accreditatieprotocol AP05 (dierlijke mest)

12-05-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L004 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied AP05 (dierlijke mest). Het protocol is aangepast per 27 april 2015.

Ten opzichte van versie 2 is aanvullende informatie van de rijksoverheid over het programma AP05 toegevoegd (hoofdstuk 6 en bijlage 2).

Klik hier voor de laatste versie van SAP-L004.