Nieuwe samenstelling Commissie Accreditaties RvA

27-02-2015

Na de maximale drie termijnen zal ir. M.N.D. de Vries per 25 maart 2015 aftreden als voorzitter van de Commissie Accreditaties van de RvA.

Om te voorzien in de ontstane vacature heeft de Raad van Toezicht van de RvA ir. C.K. Pasmooij per 1 maart 2015 benoemd als lid van de Commissie. De heer Pasmooij heeft diverse management- en bestuursfuncties vervuld, met name in het werkveld van de certificatie en inspectie. Hij is op dit moment werkzaam als consultant.

Het voorzitterschap van de Commissie Accreditaties zal worden overgenomen door dr. W. Huisman.