Nieuwe accreditaties november 2015

27-11-2015

In november 2015 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Naam organisatie

Reg.nr.

Werkterrein

Kiwa Nederland B.V. C277 Electrotechnici
Frisia Food B.V. L607 Vlees en vleesproducten afkomstig van pluimvee
Rode Kruis Ziekenhuis, Klinisch Chemisch Laboratorium en Trombosedienst M083*

Trombosediensten, klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, klinische farmacie, intra uteriene inseminatie

Stichting Laboratorium voor Pathologie Dordrecht M114* Klinische pathologie
Stichting Trombosedienst Delft en Omstreken M155* Trombosediensten
AMC Afdeling Klinische Genetica, Laboratorium Genoomdiagnostiek M174* Klinische genetica
Ziekenhuis Rijnstate, Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium locatie Velp M221* Medische microbiologie, medische immunologie
Waterlandziekenhuis Klinisch Chemisch Laboratorium M231* Klinische chemie en hematologie, klinische farmacie, medische microbiologie
Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, virologie PT21 Ringonderzoekorganisator virologie