Nieuwe accreditaties december 2015

22-12-2015

In december 2015 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Naam instelling

Reg.nr.

Werkterrein

Nuclear Research and consultancy Group, Consultancy & Services, Individual Monitoring L609 Persoonsdosimetrie
Philips Electronics Nederland, Philips Innovation Services, Dosimetry Service L613 Persoonsdosimetrie
VieCuri Medisch Centrum, Trombosedienst Noord Limburg M088

Trombosediensten

Stichting Zorggroep Florence Laboratorium, locatie Gulden Huis M094 Klinische chemie en hematologie
Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg, Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium M095 Klinische chemie en hematologie, medische microbiologie, Ziekenhuisfarmacie
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling Pathologie M140 Klinische pathologie
Stichting ATAL-Medial M295 Ziekenhuisfarmacie, trombosediensten, klinische chemie en hematologie, medische immunologie