Nieuwe accreditaties augustus 2015

28-08-2015

In augustus 2015 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Organisatie Reg.nr. Werkterrein
Calmepro B.V. K165 Geometrische grootheden
Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. L604 Ertsen, monsterneming
Riscure B.V., Security Lab L605 Software, beveiliging
Result Laboratorium M034*

Klinische chemie, hematologie, IUI, trombosedienst

.Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst M036* Klinische chemie, hematologie, trombosedienst, biometrie
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Medisch Microbiologisch Laboratorium M226* Medische microbiologie
Groene Hart Ziekenhuis, Afdeling Klinische Pathologie M236* Klinische pathologie