Jaarverslag 2014 ILAC MRA

04-06-2015

De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties voor laboratoria en inspectie, heeft haar MRA jaarverslag 2014 gepubliceerd.

ILAC organiseert Peer Evaluaties bij alle accreditatie-instanties die de ILAC-MRA-overeenkomst (Mutual Recognition Arrangement) hebben ondertekend. Op die manier wordt de kwaliteit van de accreditatie-instanties gecontroleerd en kunnen geaccrediteerden en consumenten er zeker van zijn dat accreditaties in andere landen volgens dezelfde standaard worden uitgevoerd als de accreditaties in eigen land.

In het ILAC MRA jaarverslag wordt uitleg gegeven over de MRA en de Peer Evaluaties, worden de MRA-ondertekenaars benoemd en wordt ingegaan op alle ontwikkelingen in 2014.

Wij verwijzen u graag naar de website van ILAC voor het volledige (Engelstalige) verslag.