IAF MLA jaarverslag 2014

14-07-2015

Het International Accreditation Forum IAF, de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties, heeft zijn MLA jaarverslag 2014 gepubliceerd.

De IAF organiseert Peer Evaluaties bij alle accreditatie-instanties die de IAF MLA-overeenkomst (Multi Lateral Agreement) hebben ondertekend. Op die manier wordt de kwaliteit van de accreditatie-instanties gecontroleerd en kunnen geaccrediteerden en consumenten er zeker van zijn dat accreditaties in andere landen volgens dezelfde standaard worden uitgevoerd als de accreditaties in eigen land: "Certified Once, Accepted Everywhere".

In het IAF MLA jaarverslag wordt uitleg gegeven over de MLA en de Peer Evaluaties, worden de MLA-ondertekenaars benoemd en wordt ingegaan op alle ontwikkelingen in 2014.

Via deze link opent u het volledige (engelstalige) verslag.