Nieuwe versie NEN 2991

22-09-2015

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe versie gepubliceerd van NEN 2991 (Luchtbepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt).
De hiervoor vigerende normen NEN 2991:2005/C1:2012 en NEN 2991:2005+C1:2012 zijn door NEN ingetrokken.

De scope van accreditatie die de RvA uitgeeft bevat in de regel geen vermelding van de versie van de genoemde normen; de accreditatie betreft de op dat moment geldende versie. De RvA gaat er bij haar beoordelingen vanuit dat er, na publicatie van een nieuwe versie, volgens deze nieuwe versie gewerkt wordt. De discrepantie tussen de publicatie van de nieuwe norm en de verwijzingen naar de oude versie in de wet- en regelgeving die optreedt na de publicatie van een nieuwe versie van een norm kan uitsluitend door de wetgever worden opgelost. Een oplossing is het (tijdelijk) vermelden van zowel de nieuwe als de ingetrokken versie op de scope van accreditatie.

Indien het laboratorium (ook) volgens de oude versie onder accreditatie door wil blijven werken, dan dient het laboratorium dit aan de RvA te melden. De vermelding van de oude norm met het jaartal wordt dan opgenomen op de scope van accreditatie. Het laboratorium dient met opdrachtgevers eenduidig af te spreken welke methode het zal hanteren en dient deze methode ook in de rapportages eenduidig te vermelden.

Het laboratorium is zelf verantwoordelijk voor het implementeren van de wijzigingen en voor het informeren van de RvA over het gebruik van de eventuele oude versie. Daarnaast dient het laboratorium uitbreiding van de accreditatie aan te vragen voor de nieuwe norm (NEN-ISO 16000-27), volgend uit de normatieve verwijzing van de nieuwe versie NEN 2991, indien deze nog niet op de scope van accreditatie vermeld is en het laboratorium deze testen wel onder accreditatie wenst uit te voeren.