Nieuws

Nieuws uit 2015

Nieuwe versie Specifiek Accreditatie Protocol L003 (Verordening bouwproducten (CPR) - Systeem 3)

28-12-2015

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L003 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Verordening bouwproducten (CPR) - Systeem 3)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 23 december 2015.

Lees verder

Nieuwe accreditaties december 2015

22-12-2015

In december 2015 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe brochures ILAC

18-12-2015

De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), de wereldwijde koepel voor accreditatie van laboratoria, heeft een aantal van haar informatieve brochures vernieuwd.

Lees verder

Vacature projectassistent

17-12-2015

De RvA is per direct op zoek naar een doortastende projectassistent voor de unit Zorg voor minimaal 32 uur per week.

Lees verder

Besluiten algemene vergadering EA

01-12-2015

Op 25 en 26 november 2015 is de halfjaarlijkse algemene vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Budapest.

Lees verder

Nieuwe accreditaties november 2015

27-11-2015

In november 2015 hebben negen organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vakdeskundige RvA geridderd

19-11-2015

Asbestdeskundige Jan Tempelman is op 11 november 2015, tijdens de Nationale Asbestconferentie, geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees verder

VOC wordt NVCi

18-11-2015

Vanaf 17 november 2015 gaat VOC verder onder de naam NVCi (Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen). NVCi is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document T032 betreffende de invoering van de ISO/IEC 17021-1:2015

16-11-2015

Dit  toelichtend document beschrijft het RvA-beleid en de RvA-werkwijze met betrekking tot de invoering van de ISO/IEC 17021-1:2015.

Lees verder

Resultaten algemene vergaderingen IAF en ILAC

11-11-2015

De wereldwijde overkoepelende accreditatie-organisaties ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (International Accreditation Forum) hebben begin november hun jaarlijkse algemene vergadering gehouden in Vancouver.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol Inspectie NEN4400

05-11-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-I002 bevat een korte beschrijving voor het accreditatiegebied Inspectie o.b.v. NEN4400 volgens het SNA-handboek Normen.
Het accreditatieprotocol is aangepast per 5 november 2015.

Lees verder

Nieuwe accreditaties oktober 2015

30-10-2015

In oktober 2015 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe versie specifiek acreditatieprotocol voor certificatie van personen

26-10-2015

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C014 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Accreditatie van persoonscertificatie (algemeen)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 26 oktober 2015.

Lees verder

Overgangstermijn ISO 9001:2015

16-10-2015

De officiele publicatiedatum van de nieuwe ISO 9001:2015 norm is vastgesteld op 15 september 2015.

Lees verder

Vakdeskundigen medische laboratoria

11-10-2015

Een groot aantal medische laboratoria in Nederland zal de komende jaren accreditatie conform ISO 15189 aanvragen. Voordat accreditatie wordt verkregen, beoordeelt de Raad voor Accreditatie (RvA) of er wordt voldaan aan de eisen uit de ISO 15189. Om deze beoordelingen te kunnen uitvoeren zoeken wij vakdeskundigen, die op freelance basis door de RvA kunnen worden ingezet.

Lees verder

RvA website drempelvrij

07-10-2015

De website van de RvA is nu ook optimaal toegankelijk voor blinden en slechtzienden. In de afgelopen weken is onze website met positief resultaat getoetst voor het Waarmerk Drempelvrij.

Lees verder

Nieuwe accreditaties september 2015

05-10-2015

In september 2015 hebben drie organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vacature Lead Auditor management systemen

25-09-2015

Vanwege een interne functie-verschuiving zoekt de RvA op korte termijn een fulltime Lead Auditor (teamleider) management systemen (ISO 17021).

Lees verder

Nieuwe versie NEN 2991

22-09-2015

De Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe versie gepubliceerd van NEN 2991 (Luchtbepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt).
De hiervoor vigerende normen NEN 2991:2005/C1:2012 en NEN 2991:2005+C1:2012 zijn door NEN ingetrokken.

Lees verder

Vacature teamleider medische laboratoria

15-09-2015

Door de groeiende behoefte aan onafhankelijke toetsing en erkenning zoekt de RvA op korte termijn een fulltime Teamleider (Lead Assessor) medische laboratoria 15189.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol EMAS (Engelstalig)

15-09-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C013 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied "Verificatie en validatie in overeenstemming met EU-verordening (EC 1221/2009)". Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is aangepast per 15 september 2015.

Lees verder

Nieuw bezoekadres RvA

13-09-2015

Vanaf 14 september 2015 heeft de RvA een nieuw bezoekadres:

  • Daalseplein 101
  • 3511 SX  Utrecht
Lees verder

Bereikbaarheid RvA

08-09-2015

De RvA verhuist in het weekend van 12 en 13 september. Op 11 september zal in de loop van de middag onze server worden afgekoppeld, waardoor mailberichten mogelijk vertraagd bij ons zullen binnenkomen. Telefonisch zijn wij normaal bereikbaar.

Lees verder

Nieuwe accreditaties augustus 2015

28-08-2015

In augustus 2015 hebben zeven organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

RvA website Drempelvrij

10-08-2015

Als Nationale Accreditatie-instantie vindt de RvA het belangrijk dat informatie over accreditatie en geaccrediteerden voor iedereen vindbaar en toegankelijk is.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juli 2015

03-08-2015

In juli 2015 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol HKZ

14-07-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C009 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied HKZ-certificatie. Het protocol is aangepast per 14 juli 2015.

Lees verder

IAF MLA jaarverslag 2014

14-07-2015

Het International Accreditation Forum IAF, de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties, heeft zijn MLA jaarverslag 2014 gepubliceerd.

Lees verder

Herbenoeming bestuurder RvA

10-07-2015

De Raad van Toezicht van de Raad voor Accreditatie heeft de heer ir. J.C. van der Poel per 22 juni 2015 herbenoemd als bestuurder van de RvA voor een derde termijn van vier jaar.

Lees verder

Accreditatie voor The Auditing Company

10-07-2015

Inspectie-instelling The Auditing Comany uit Bergen op Zoom is sinds 24 juni 2015 geaccrediteerd voor NEN 4400-1 en het SNA schema.

Lees verder

Nieuwe kantoorlocatie RvA

02-07-2015

In september 2015 verhuist de RvA naar het volledig gerenoveerde kantoorpand Daalse Kwint aan het Daalseplein in Utrecht.

Lees verder

EA MLA jaarverslag 2014

02-07-2015

De European Co-operation for Accreditation (EA) heeft haar MLA jaarverslag 2014 gepubliceerd.

Lees verder

Vacature Projectassistent

26-06-2015

De RvA is per direct op zoek naar een doortastende projectassistent voor 24 uur per week voor een periode van een half jaar (tot 1 januari 2016).

Lees verder

Besluiten Algemene Vergadering EA

26-06-2015

Op 27 en 28 mei 2015 is de halfjaarlijkse Algemene Vergadering van de European Cooperation for Accreditation (EA) gehouden in Athene.

Lees verder

Nieuwe accreditaties juni 2015

26-06-2015

In juni 2015 hebben acht organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document T025

08-06-2015

In toelichtend document T025 wordt aangegeven op welke wijze geaccrediteerde testen, en eventuele bijbehorende monsternemingen, op scopes van RvA-geaccrediteerde testlaboratoria vermeld worden.

Lees verder

Jaarverslag 2014 ILAC MRA

04-06-2015

De International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), de wereldwijde koepel van accreditatie-organisaties voor laboratoria en inspectie, heeft haar MRA jaarverslag 2014 gepubliceerd.

Lees verder

Publieksverslag 2014 RvA

04-06-2015

Het publieksverslag 2014 van de RvA is gepubliceerd. Het verslag is toegankelijk op onze website via een doorbladerbare PDF.

Lees verder

Nieuwe accreditaties mei 2015

29-05-2015

In mei 2015 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

RvA verwelkomt Elles Boon als teamleider 15189

26-05-2015

Op 1 mei 2015 is Elles Boon bij de RvA begonnen als Teamleider Medische Laboratoria 15189.

Lees verder

Wereld Accreditatiedag 2015

13-05-2015

9 juni is Wereld Accreditatiedag. Zoals elk jaar nemen de wereldwijde accreditatie-instanties ILAC en IAF op deze dag het initiatief voor een brede campagne, waarbij een specifiek aspect van accreditatie in de schijnwerpers staat. Dit jaar staat het onderwerp "Zorg en Welzijn" centraal.

Lees verder

De RvA zoekt freelance teamleiders laboratorium

13-05-2015

Vanwege de groeiende behoefte aan onafhankelijke toetsing en erkenning zoekt de de RvA op korte termijn freelance teamleiders laboratorium (17025).

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol voor certificatie van arbo- en veiligheidsmanagementsystemen

12-05-2015

Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C006 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied “Certificatie van Arbo- en Veiligheidsmanagementsystemen in overeenstemming met OHSAS 18001”. Dit protocol dient als praktische aanvulling op beleidsregel BR002 van de RvA en is gereviseerd op 27 april 2015.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol AP05 (dierlijke mest)

12-05-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-L004 bevat een korte beschrijving voor het specifieke accreditatiegebied AP05 (dierlijke mest). Het protocol is aangepast per 27 april 2015.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol Verordening Bouwproducten (CPR)

12-05-2015

Het Specifiek Accreditatieprotocol SAP-C019 bevat een korte beschrijving voor het accreditatiegebied Verordening Bouwproducten (CPR) - Systeem 2+. Het protocol is aangepast per 27 april 2015.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol productcertificatie

12-05-2015

Het accreditatieprotocol SAP-C008 bevat een korte beschrijving over productcertificatie in het algemeen. Het protocol is aangepast per 27 april 2015.

Lees verder

Nieuwe versie toelichtend document over normelementen uit ISO/IEC 17025:2005

11-05-2015

In toelichtend document T015 wordt uitleg gegeven over hoe de RvA omgaat met een aantal normelementen van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. Deze norm is opgesteld voor alle test- en kalibratielaboratoria en niet uitsluitend voor accreditatiedoeleinden. Daarnaast is een aantal normelementen toegelicht om de toepassing te harmoniseren.

Lees verder

Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR002 en BR003

11-05-2015

Beleidsregel BR002 beschrijft het beleid van de RvA met betrekking tot het accrediteren van instanties die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uitvoeren. Beleidsregel BR003 beschrijft het beleid van de RvA inzake het definiëren van scopes voor de verschillende soorten van accreditatie.

Lees verder

Vacature Teamleider Laboratorium 17025

01-05-2015

Door de groeiende behoefte aan onafhankelijke toetsing en erkenning zoekt de RvA op korte termijn een fulltime Teamleider (Lead Assessor) Laboratorium 17025.

Lees verder

ISO 9001 en ISO 14001 gaan veranderen. Transitiebeleid RvA

01-05-2015

In september 2015 verwachten wij de publicatie van de nieuwe versies van ISO 9001 en ISO 14001. Op 27 april 2015 heeft de RvA heeft het transitiebeleid voor de twee normen vastgesteld.

Lees verder

Nieuwe versie accreditatieprotocol voor voedselveiligheids-managementsystemen

01-05-2015

In het Specifieke Accreditatie Protocol voor de certificatie van voedselveiligheidsmanagementsystemen (SAP-C001) staat beschreven hoe de RvA omgaat met beoordelingen van voedselveiligheidsmanagementsystemen. Het protocol is aangepast per 24 april 2015.

Lees verder

Nieuwe accreditaties april 2015

30-04-2015

In april 2015 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Nieuw logo voor EA

22-04-2015

De Europese accreditatie instantie EA (European cooperation for Accreditation) viert haar 15-jarig bestaan in 2015 met onder meer een volledig vernieuwd logo.

Lees verder

Vacature relatiebeheerder

10-04-2015

In verband met vertrek van één van onze medewerkers is de RvA per direct op zoek naar een relatiebeheerder voor minimaal 36 uur per week.

Lees verder

Nieuwe accreditaties maart 2015

27-03-2015

In maart 2015 hebben twee organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vacature freelance tolk Engels-Chinees

24-03-2015

De RvA zoekt een freelance tolk Engels – Chinees, die met RvA-beoordelingsteams mee gaat naar beoordelingen bij  Chinese Certificatie-instellingen in Shanghai en Beijing.

Lees verder

Stelsel kwaliteitsverklaringen in de bouw herzien

24-03-2015

Bouwregelgeving is continu aan verandering onderhevig. Daarom was het nodig het bestaande stelsel van kwaliteitsverklaringen te herzien. Het stelsel toetst kwaliteitsverklaringen op bouwproducten en processen, waarin uitspraken staan over de prestaties van het product of proces in een bepaalde toepassing.

Lees verder

Wijzigingen in de RvA-beleidsregels BR004 en BR005

23-03-2015

De RvA heeft onlangs twee beleidsregels gewijzigd, BR004 en BR005. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Lees verder

Nieuwe website over accreditatie in de publieke sector

20-03-2015

Onlangs is een nieuwe (Engelstalige) website gelanceerd waarop door middel van vele internationale voorbeelden wordt geïllustreerd op welke manier het systeem van geaccrediteerde conformiteitbeoordeling een positieve rol kan spelen in de publieke sector.

Lees verder

Nieuwe versies toelichtende documenten T001 en T021

05-03-2015

De RvA heeft nieuwe versies gepubliceerd van de toelichtende documenten T001 en T021.

Lees verder

Nieuwe samenstelling Commissie Accreditaties RvA

27-02-2015

Na de maximale drie termijnen zal ir. M.N.D. de Vries per 25 maart 2015 aftreden als voorzitter van de Commissie Accreditaties van de RvA.

Lees verder

Nieuwe accreditaties februari 2015

27-02-2015

In februari 2015 hebben vijf organisaties een nieuwe accreditatie ontvangen. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Vacature jurist bestuursrecht

17-02-2015

De RvA heeft per direct een vacature voor een jurist bestuursrecht voor 32 uur per week.

Lees verder

Managementsysteem van ISO 15189 geaccrediteerd medisch laboratorium voldoet aan ISO 9001:2008

16-02-2015

ISO, ILAC en IAF hebben in een gezamenlijk communiqué verklaard dat medische laboratoria met een ISO 15189 accreditatie voldoen aan de managementsysteemprincipes van ISO 9001/2008.

Lees verder

Wijziging Specifieke Beoordelingsprotocollen (SBP) voor SZW-beoordelingen

05-02-2015

In de Staatscourant 2014, nr. 36339, van 18 december 2014 is de volgende Regeling gepubliceerd:

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000180143, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

Lees verder

Vacature Manager Teamleiders

29-01-2015

De RvA zoekt op korte termijn een fulltime Manager Teamleiders.

Lees verder

Nieuwe accreditaties januari 2015

23-01-2015

In januari 2015 zijn drie organisaties geaccrediteerd. Hieronder een overzicht. Meer gedetailleerde informatie over de accreditatie en over de geaccrediteerde organisatie is terug te vinden in het overzicht van alle geaccrediteerden.

Lees verder

Signaal over toezicht en certificatie

16-01-2015

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie SZW (ISZW) hebben een signaal opgesteld over de relatie tussen toezicht en certificatie. Zij hebben dit signaal aangeboden aan de meest betrokken ministers.

Lees verder

Tarieven 2015

09-01-2015

Het bestuur van de Raad voor Accreditatie heeft op 21 november 2014 de tarieven voor 2015 vastgesteld.

Lees verder