Publicatie nieuwe beleidsregels BR002 en BR003

16-01-2014

Op 15 januari 2014 zijn de nieuwe versies van beleidsregels BR002 en BR003 gepubliceerd.

Versie 3 d.d. 15-01-2014 van Beleidsregel Accreditatie (BR002) vervangt versie 2 d.d. 01-07-2011.
Klik hier voor de nieuwe versie van BR002.

Versie 3 d.d. 15-01-2014 van Beleidsregel Scope van Accreditatie (BR003) vervangt versie 2 d.d. 01-07-2011.
Klik hier voor de nieuwe versie van BR003.

De RvA vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.