Publicatie gewijzigde Europese richtlijnen

24-07-2014

De RvA krijgt vragen over het accrediteren voor de nieuwe Europese Richtlijnen voor CE-markering (NLF), die onlangs zijn gepubliceerd. Hieronder vindt u de stand van zaken van dit moment rond dit onderwerp.

De RvA zal voor de accreditatie voor de nieuwe richtlijnen zijn beleid nader uitwerken in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de verschillende aanmeldende autoriteiten.

Uitgangspunt voor dit beleid is dat de aanpassing van de scope in beginsel een administratief proces kan zijn, indien in de nieuwe richtlijn geen inhoudelijke eisen zijn aangepast die consequenties hebben voor de competenties van de NoBo’s. Hierbij geldt wel het voorbehoud dat de desbetreffende instelling eerder beoordeeld is tegen EA-2/17, omdat de aanpassing van de richtlijnen tot doel had deze in lijn te brengen met het Europese besluit (EC)768.

Het verschijnen van de nieuwe richtlijnen en de daardoor noodzakelijke heraanmelding worden wel aangegrepen om de scope van accreditatie in lijn te brengen met de scope van aanmelding. Belangrijk punt is dat er mogelijk andere keuzes gemaakt worden over de accreditatienormen in relatie tot de modules. Hierover wordt nog gesproken op het niveau van de EA en de Europese commissie. Doel van deze gesprekken is de gelijkheid binnen Europa ten aanzien van de keuze voor accreditatienormen in relatie tot de modules te vergroten, en daarmee het gelijke speelveld voor aangemelde instanties te bevorderen.

Mogelijk maken deze keuzes het noodzakelijk om op basis van een andere accreditatienorm te accrediteren. In dat geval zal de aanpassing van de accreditatie meer zijn dan een administratief proces.

Om deze redenen zal de RvA het moment dat er begonnen wordt met beoordelen voor en/of het omzetten van de accreditaties naar de nieuwe richtlijnen zorgvuldig bepalen en de klanten hierover uitgebreid en tijdig informeren.

Momenteel is nog onduidelijk of accreditaties al tegen de nieuwe richtlijnen kunnen worden verleend, aangezien aanmelding pas kan plaatsvinden nadat de richtlijn in nationale wetgeving is geïmplementeerd. Aanvragen voor de nieuwe richtlijnen kunnen daarom op dit moment nog niet in behandeling worden genomen.